( ´ー`)
 
yumi-ii/shiraneyo AAアプリ研究室, Copyright (c) MURONO 2001-2002, 2004-2005, murono@mtc.biglobe.ne.jp, XML